Şeful Direcţiei Energie, Aurel Niculescu, s-a implicat din nou voluntar într-o dispută politică privind soarta Termocentralei Mintia. Niculescu explică într-un memoriu de ce nu poate ajunge termocentrala la fier vechi. E adevărat, în timpul mandatului său de director CEH, grupul nr. 1 de la Mintia a ajuns la fier vechi, dar Niculescu este un specialist şi părerea lui contează pentru dumneavoastră
Marcel Bot

Nu e prima dată când Niculescu se oferă voluntar în jocuri politice. La fel a procedat şi în urmă cu vreo opt ani, în plin scandal PDL, când i-a scris premierului Boc un memoriu în apărarea lui Cristian Marius Vladu. Atunci directorul Termocentralei Mintia era pus la zid că ar fi sponsorizat partidul cu un miliard şi jumătate. „Şi n-am dat de la mama, dar îmi creez şi eu nişte obligaţii, mă-nţelegi? Din salariul meu nu pot. E imposibil”, zicea Vladu, iar pe Niculescu l-a indignat lipsa de colegialitate a celor care l-au înregistrat pe Vladu. Totuşi, Niculescu e un specialist şi părerea lui e importantă pentru dumneavoastră.

Să ne amintim că Aurel Niculescu a fost numit de PSD director CEH, în 2014, perioadă în care susţinea ferm şi apăsat că vin chinezii (erau ca veniţi) să investească în modernizarea minelor din Valea Jiului. Până la urmă chinezii n-au mai ajuns, dar Niculescu e un specialist şi părerea lui este foarte importantă pentru opina publică.

Şeful Direcţiei Energie vorbeşte foarte aplicat despre viitorul Termocentralei Mintia în funcţionarea Sistemului Energetic Naţional: acolo e locul ei, nu la fier vechi. E adevărat că, în mandatul său de director CEH, Grupul Energetic Nr. 1 a fost demolat, dezmembrat şi valorificat la fier vechi, dar Niculescu este un specialist şi are multe păreri pentru dumneavoastră.

De altfel, Aurel Niculescu a vrut să ne lipsească de părerile sale atunci când a cerut să fie disponibilizat. A şi încasat acele salarii compensatorii ca să-şi refacă viaţa în altă parte, după care a revenit la CEH, cu leafă de director, pentru că Niculescu este un specialist şi vocea lui e importantă pentru dumneavoastră.

De aici vă lăsăm în grija specialistului

 1. ROMGAZ S.A. Mediaș intenționează să realizeze în incinta termocentralei Mintia, utilizând anumite utilități din cadrul acesteia, o investiție denumită „Centrală electrică cu ciclu combinat cu turbine cu gaze – Mintia”, al cărei termen de finalizare a investiției estimat inițial (31.08.2023) nu este realist, având în vedere că o investiție asemănătoare a ROMGAZ S.A. la termocentrala Iernut inițiată în anul 2013 nu a fost finalizată până în prezent;
 2. Investiția se va realiza exclusiv de către ROMGAZ S.A. fără ca societatea noastră să fie implicată în vreun fel, excepție făcând doar punerea la dispoziție, contra cost a terenului a cărei contravaloare va urma să intre direct în contul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF);
 3. Până la punerea în funcțiune a noilor capacități cu funcționare pe gaze naturale este obligatorie funcționarea termocentralei Mintia prin utilizarea cărbunelui, din simplul motiv că grupurile energetice de la Mintia furnizează Servicii Tehnologice de Sistem (STS) și că Termocentrala Mintia este unicul furnizor de căldură și apă caldă pentru municipiul Deva, reședința județului Hunedoara;
 4. Vă informăm că:

 

–           iarna anului 2016 – 2017 și vara anului 2017, precum și desele importuri de energie electrică din ultima perioadă dovedesc în mod cert că România nu poate menține echilibrul Sistemului Electroenergetic Național (SEN) fără aportul termocentralelor pe cărbune, cel puțin în următorii 10 ani;

–           prin publicarea în Monitorul Oficial al României a Ordonanței de Urgență nr. 26/2018 -privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică a Sistemului Electroenergetic Național, Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. este obligată să asigure servicii tehnologice de sistem către Operatorul de transport și sistem la o valoare a puterii electrice de cel puțin 400 MW, în condițiile reglementărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);

–           TRANSELECTICA S.A și DISPECERUL ENERGETIC NAȚIONAL solicită menținerea în stare de disponibilitate a grupurilor energetice la Termocentrala Mintia, pentru menținerea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național cel puțin până la realizarea lucrărilor rezultate din „Studiul de adecvanță a SEN pe termen mediu și lung. Determinarea capacității și a structurii de producție necesare” (Termen estimat:  anul 2024).

 1. În vederea asigurării continuității în funcționare a termocentralei Mintia, cât şi pentru conformarea la noile reglementări ale legislației europene de mediu, luând în calcul:
 • scăderea drastică a producției de cărbune din exploatările miniere din Valea Jiului, care a condus la necesitatea achiziționării cărbunelui de import;
 • existența și disponibilitatea de aprovizionare pe termen mediu și lung cu un sort de cărbune subbituminos cu putere calorifică inferioară cuprinsă între 3.700 ÷ 4.200 kcal/kg și conținut scăzut de sulf (˂ 0,1%) și cenușă (3 – 5 %);
 • analiza tranzacțiilor de pe bursa de cărbune din care se poate observa faptul că prețul de achiziție al cărbunelui subbituminos este mult mai mic comparabil cu prețul (costul) actual al cărbunelui din Valea Jiului;
 • sumele necesare conformării la normele de mediu și termenele de implementare care se reduc considerabil;
 • experiența arderii cărbunelui subbituminos la o centrală din Ljubljana, Slovenia cu încadrarea în valorile limită de emisii impuse de legislația de mediu în vigoare, fără a fi necesare instalații de desulfurare și fără modificarea instalațiilor de desprăfuire electrostatică (electrofiltre);
 • rezultatele încurajatoare obținute prin arderea cărbunelui subbituminos pe cazanul pilot al Universității Politehnica București din care au rezultat valori ale emisiei de Dioxid de Sulf (SO2) cuprinse în intervalul 137 și 163 mg/Nm3, sub valoarea de 200 mg/Nm3 prevăzută de Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale, care au impus luarea unei decizii de continuare a testelor de ardere la cazanele termocentralei Mintia, care se vor desfășura în perioada imediat următoare;
 • reușita testelor de ardere a cărbunelui subbituminos tip Voivozi la cazanele energetice ale termocentralei;
 • analiza comparativă a funcționării grupurilor energetice existente la Termocentrala Mintia utilizând cele două tipuri de combustibil (cărbune subbituminos al cărui preț este de 75 lei/Gcal sau gaze naturale la prețul de 130 lei/Gcal), din care rezultă că cel puțin până la punerea în funcțiune a noii capacități de producere a energiei electrice și termice pe gaz, în ciclu combinat, cea mai economică soluție este funcționarea cu cărbune subbituminos cu conținut redus de sulf și cenușă, există perspectiva funcționării în continuare a termocentralei Mintia prin utilizarea cărbunelui subbituminos cu conținut redus de sulf și cenușă, cu respectarea normelor de mediu impuse de legislația europeană, asigurând siguranță și stabilitate Sistemului Electroenergetic Național și furnizarea agentului termic pentru cetățenii municipiului Deva, fără a fi necesară realizarea unei instalații speciale de uscare a cărbunelui, ci doar repunerea în funcțiune a unor instalații existente (Ventilatoarele de Recirculare Gaze Arse);
 1. Referitor la subiectul apartenenței termocentralei, facem următoarele precizări:

–           Termocentrala Mintia nu a beneficiat de nici o finanțare de la Ministerul Energiei. Dimpotrivă, cât timp a fost în componența TERMOELECTRICA București a contribuit la finanțarea lucrărilor de investiții de la termocentralele Complexului Energetic Oltenia, iar în prezent contribuie la finanțarea investițiilor de la Termocentrala Paroșeni;

–           Termocentrala Mintia a realizat investiția de modernizare a grupului energetic nr. 3 cu bani împrumutați de la Banca Mondială în sumă de 69 milioane de dolari, rambursată până în prezent în proporție de 85% prin efortul propriu;

–           Ministerul Energiei nu poate finanța activitatea termocentralei Mintia, deoarece o astfel de finanțare este considerată ajutor de stat;

–           Trecerea termocentralei în proprietatea Consiliului Județean Hunedoara nu implică obligația și nici măcar necesitatea finanțării activității din fondurile consiliului județean, în schimb oferă posibilitatea obținerii de fonduri nerambursabile necesare reabilitării instalațiilor de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, cât și obținerea fondurilor și garanțiilor necesare realizării unor investiții deosebit de atractive, cum ar fi: parc fotovoltaic pe amplasamentul depozitelor de zgură și cenușă, construirea unei microhidrocentrale de 7,5 MW pe barajul de pe Mureș și nu în ultimul rând a grupurilor de coincinerare deșeuri atât de necesare pentru a contribui la eliminarea a milioane de tone de deșeuri municipale de pe raza a 7-8 județe.

Prin trecerea Termocentralei Mintia în proprietatea și administrarea Consiliului Județean Hunedoara se va evita situația din ultimii doi ani, când, din cauza lipsei de interes a reprezentanților statului, numiți de Ministerul Energiei au fost ratate situațiile în care s-ar fi putut obține profituri substanțiale.

Trecerea termocentralei la Consiliul Județean Hunedoara nu este o alternativă la realizarea investiției ROMGAZ S.A., cele două activității fiind doar complementare.

Având în vedere cele susmenţionate, considerăm că fiecare factor cu putere decizională politică din România, poate şi trebuie să conlucreze pentru a menține în funcțiune Termocentrala Mintia şi de aceea facem apel către toţi factorii politici implicaţi să se ridice deasupra tuturor intereselor, să identifice şi să alegă soluțiile economice care să păstreze, consolideze şi să îmbogăţească proprietatea publică.

Cu aleasă considerație, DIRECTOR DIRECȚIA ENERGIE Aurel NICULESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here